McDonald's Narovinu Tour

Zásady ochrany osobných údajov

V rámci nášho projektu Na rovinu tour ste nám poskytli svoje osobné údaje. Nižšie sa dočítate, za akých podmienok Vaše osobné údaje spracovávame a aké sú Vaše práva.

Kto je správcom osobných údajov?

McDonald's Slovakia spol. s r.o., so sídlom Kráľovské údolie l, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 392 229

Aké údaje spracovávame?

Meno, priezvisko, dátum narodenia a fotografie urobené s Vaším súhlasom vo fotokútiku.

Za akým účelom Vaše údaje spracovávame?

Vaše fotografie vystavujeme na webových stránkach www.narovinutour.sk, ktoré zachytávajú dianie okolo Na rovinu tour.

Meno, priezvisko a dátum narodenia sú použité iba na preukázanie udelení Vášho súhlasu so zverejnením fotografie.

Komu môžeme Vaše údaje odovzdávať?

Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom (spracovateľom) spolupracujúcim pri organizovaní Na rovinu tour, najmä českým spoločnostiam McDonald`s ČR spol. s r.o. a up brand activation, s.r.o.

Ako dlho osobné údaje spracovávame?

Súhlas s vystavením fotografie a tým aj uchovaním Vašich identifikačných údajov ste udelili na dobu neurčitú s možnosťou súhlas odvolať (pozri nižšie), na základe čoho bude fotka z webových stránok odstránená.

Aké sú Vaše práva?

Pri splnení zákonných podmienok máte najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Pre uplatnenie svojich práv môžete kontaktovať našu spoločnosť na emailovej adrese fotokoutek@narovinutour.cz alebo oou@sk.mcd.com, alebo písomne na vyššie uvedenej adrese.